ALUVATION - Meatrack

Is een werkelijk top product uit “onze”range!
De meatrack is bedoelt voor de provisionele toer of concerten en theaters.
Door zijn handige afmetingen is dit een top Product
-Enkele voordelen zijn
-Afmetingen 1200x600x1000mm  1600x600x1850mm (standaard)
-Drempel gevoeligheid er is een tussen balk gepositioneerd om hem makkelijk even te liften.
-Extrusion er wordt bij Aluvation alleen gebruikt gemaakt van top Extrusion
Deze is met radius en heeft de afmetingen 40x40x3mm
-Geen vervelende scherpe randjes en of dopjes
-Ophangen van de lampen gaat ook zeer gemakkelijk doordat we geen buitenste buis aan houden.
-Ook kan de Meat over een europallet heen zodat men twee stuks kwijt kan op een europallet, dit werkt zeer eficient en bespaart veel ruimte!
-Wielen van 150mm met bock of zwenk en rem zijn mogelijk
Heeft u nog verdere wensen? Alles is bespreekbaar bij Aluvation zoals poeder coaten, Aluminium bakken om bekabeling in kwijt te kunnen.
Maar ook zijn we sterk in andere afmetingen (theater) waar meer lampen in kunnen. 
engels

ALUVATION - Meatrack

The Aluvation Meatrack
Is a truly top product from “our” range!
The meat rack is meant for the professional tour or concerts and theaters.
Due to its handy dimensions, this is a top product!
-Some benefits
– Dimensions 1200x600x1000mm and 1600x600x1850mm
– Threshold sensitivity – a bar is positioned between the bars for easy lifting.
-Extrusion Aluvation only uses top extrusion
This is with radius and has the dimensions 40x40x3mm
-No nasty sharp edges and / or caps
– Hanging the lamps is also very easy because we do not keep an outer tube.
-Also the Meat can go over a euro pallet so that two pieces can be stored on a euro pallet, this works very efficiently and saves a lot of space!
-150mm wheels with bock or swivel and brake are possible
Do you have any further wishes? Everything is negotiable at Aluvation such as powder coating, aluminum bins to put cables in.
But we are also strong in other dimensions (theater) that can accommodate more lamps
Previous
Next